Din vägvisare i mörkret

Man kan dela in fordonsbelysning i två kategorier: Den belysning vi har för att se och den vi har för att synas. För att skapa belysning för att förbättra sikten krävs mer än en enkel ljuskälla, det är en hel vetenskap rörande ljusbilder, räckvidder och färgtemperaturer. Detta kallas för ljusergonomi.

Att tillverka ett extraljus som ger god ljusergonomi handlar inte enbart om att leverera mesta möjliga ljus, utan också om att leverera rätt mängd ljus på rätt sätt. Det är här man kan skilja leverantör från leverantör. Att utveckla en lampa som ger godkänt ljus och med snygg design är inte den stora utmaningen. Det är när man börjar skärskåda dokumenterad prestanda, uppmätt såväl i laboratoriemiljö som under verkliga förhållanden som skillnaderna blir tydliga. Två extraljus som på ytan ser likadana ut kan skilja sig väsentligt när det kommer till att avge ett användbart ljus. Med användbart ljus menas ljus med rätt våglängd placerat på rätt plats. Här är det viktigt att extraljuset är konstruerat och designat för sitt användningsområde. Men också för det klimat där extraljuset kommer användas. NBB är nordiska lampor tillverkade för ett nordiskt klimat.